نویسنده = حسن هاشمی داران
تعداد مقالات: 2
1. شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 145-162

اسماعیل طاهری؛ محمد رضا کریمی؛ حسن هاشمی داران


2. بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 145-168

علی اکبر ارشدی؛ حسن هاشمی داران