نویسنده = مجید کفاشی
تعداد مقالات: 5
1. پیش بینی تاب آوری براساس مؤلفه های اجتماعی(دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی) در زنان درگیر به بلایای طبیعی

دوره 12، شماره 48، آذر 1399، صفحه 86-109

معصومه چراغی؛ مجید کفاشی؛ نیر پیراهری؛ علی بقایی سرابی؛ مجید کاشانی


3. تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 121-131

تهمینه شمس مشهدی؛ مجید کفاشی


5. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

دوره 7، شماره 27، تیر 1394، صفحه 179-204

علی شیرزاد؛ مجید کفاشی؛ محمد جواد قائدمحمدی