نویسنده = مجید کفاشی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، بهار 1396، صفحه 121-131

تهمینه شمس مشهدی؛ مجید کفاشی


3. وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 79-97

شکوفه اصانلو بختیاری؛ حبیب آقابخشی؛ مجید کفاشی


4. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 179-204

علی شیرزاد؛ مجید کفاشی؛ محمد جواد قائدمحمدی