نویسنده = مهدی اختر محققی
تعداد مقالات: 3
1. شبکه‌های اجتماعی؛ بستر ارتقای سرمایه‌اجتماعی

دوره 12، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 159-173

مهدی اختر محققی؛ علی ربیعی؛ علی اکبر فرهنگی


2. بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 10-23

فریدون کامران؛ علی غیاثیان؛ مهدی اختر محققی


3. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران