نویسنده = مهدی اختر محققی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 10-23

فریدون کامران؛ علی غیاثیان؛ مهدی اختر محققی


2. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران