نویسنده = علیرضا اسفندیاری مقدم
شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 11، شماره 45، دی 1398، صفحه 84-103

سوده ترابیان؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ احسان گرایی؛ سیدعلی اکبر فامیل روحانی


تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 10، شماره 40، آذر 1397، صفحه 140-159

هادی هرانی؛ فاطمه نوشین فرد؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری


اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 193-210

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ طاهره حسومی