نویسنده = فاطمه حیدرجماعت
رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقایی سرابی


رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهر با تمایل به جابجایی مکانی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 40-63

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقائی سرابی