نویسنده = حسین بزرگ نژاد
تعداد مقالات: 1
1. جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران

دوره 11، شماره 42، بهار 1398، صفحه 93-117

احسان سیفی؛ حسین بزرگ نژاد