نویسنده = نجلا حریری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 169-192

حسین نورانی کوتنائی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحواِِِئجی


2. تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 10، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 140-159

هادی هرانی؛ فاطمه نوشین فرد؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری