نویسنده = فریده رشادت جو
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 1-37

منصور بخش امین؛ اختر جمالی؛ فریده رشادت جو