نویسنده = خلیل میرزایی
پیامدهای اجتماعی طرح‌های انتقال آب با تاکید بر مفهوم شهروندی

دوره 14، شماره 56، آبان 1401، صفحه 15-42

امیر جعفری آزاد؛ خلیل میرزایی؛ سیف اله سیف اللهی


شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی

دوره 10، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 190-220

مریم مهدیلو؛ خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر