نویسنده = امیرمسعود امیرمظاهری
تعداد مقالات: 2
1. جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع)

دوره 11، شماره 45، دی 1398، صفحه 19-48

حمیدرضا فاتحی؛ سیدمحمد ثقفی؛ امیرمسعود امیرمظاهری


2. بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1397، صفحه 35-45

بهاره همت پور؛ رضا علی محسنی؛ امیرمسعود امیرمظاهری