نویسنده = افسانه وارسته فر
تعداد مقالات: 3
1. جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 19-40

ندا عظیمی؛ خلیل خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر


2. شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 190-220

مریم مهدیلو؛ خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر


3. رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 71-90

افسانه وارسته فر؛ حمیده ژیان باقری