نویسنده = فریدون کامران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 10-23

فریدون کامران؛ علی غیاثیان؛ مهدی اختر محققی