نویسنده = شهلا تیمور نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 129-147

شهلا تیمور نژاد؛ فاطمه الحانی؛ سید علی آذین