نویسنده = اکرم ناصری فر
تعداد مقالات: 2
1. تبین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر تهران

دوره 12، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 104-126

اکرم ناصری فر؛ بهرام بیات؛ منصوره نیکو گفتار