نویسنده = اشرف باباخانلو
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 71-84

فرزانه شاهرخی؛ حق رضا عیوضی؛ اشرف باباخانلو؛ بهزاد شوقی