نویسنده = علی اکبر فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. شبکه‌های اجتماعی؛ بستر ارتقای سرمایه‌اجتماعی

دوره 12، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 159-173

مهدی اختر محققی؛ علی ربیعی؛ علی اکبر فرهنگی